Svarīga informācija

Labdien, florbolistu vecāki!
Š.g. 7.martā Uzņēmuma reģistrā reģistrēta Biedrība „Florbola klubs Babīte”, reģ.Nr. 40008262053.
Biedrības valde sastāv no 3 personām: Mārtiņš Lapsiņš, Inga Krieviņa, Sandra Steponaviča.
Par Biedrības biedru (turpmāk tekstā saukts Biedrs) var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska
persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kuram ir saistoši Biedrības mērķi un darbība un kurš
ievēro šos statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
Biedrības mērķi:
Popularizēt un attīstīt florbolu Babītes novadā. Veicināt florbola atpazīstamību. Sekmēt bērnu un
jauniešu sportisko izaugsmi, organizējot bērnu un skolēnu sporta pasākumus.
Biedrības uzdevumi:
1. Nodrošināt dažādas sportiskas aktivitātes (pārgājienus, ekskursijas, nometnes u.c);
2. Sekmēt iespēju piedalīties dažādu formātu un mērogu (starptautisku, vietēju) sacensībās;
3. Palīdzēt nodrošināt nepieciešamos resursus sporta veida attīstībai;
4. Popularizēt florbolu;
5. Piesaistīt bērnus un jauniešus veselīgam un aktīvam, brīvā laika pavadīšanas veidam;
6. Atbalstīt daudzbērnu ģimeņu (maznodrošinātos u.c.), iespēju nodarboties ar fiziskām
aktivitātēm;
Sīkāk ar Biedrības statūtiem var iepazīties: https://www.babitefloorball.lv/lejupielades/
Kļūstot par Biedrības biedru, Jūs atbalstīsiet florbola attīstību Babītes novadā, kā arī Jūsu bērnam (-iem)
būs iespēja:
– Par daļēju samaksu piedalīties dažādās sporta aktivitātēs (nometnes, pārgājieni, ekskursijas);
– Sākot no 2017./2018. gada sezonas par tiesnešu un brīvprātīgo darbu sezonas beigās gūt labumu
no piedāvātā (nūjas, sporta forma, nometnes apmaksa u.c.) pēc bērna izvēles. Tiesnešu un
brīvprātīgais darbs tiek novērtēts saskaņā ar izstrādāto nolikumu un noteikto punktu sistēmu.
U.c.
Biedru nauda mēnesī ir 10.00 EUR, par katru nākamo vienas ģimenes bērnu 5.00 EUR. Biedru naudu
maksā arī par vasaras mēnešiem.
Pieteikumu var nodot Mārtiņam Lapsiņam, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected]
Laipni lūgti pievienoties Biedrībai, lai atbalstītu mūsu jaunos florbolistus un sekmētu florbola izaugsmi
Babītes novadā.
Biedrības Valde